WYNIK GŁOSOWANIA

Budowa siłowni zewnętrznej wraz z...

Oddanych głosów: 679
679

BARCICZANIE RAZEM 2018 - kompleksowe...

Oddanych głosów: 640
640

PRZYWRÓCENIE TRADYCJI GÓRALI...

Oddanych głosów: 633
633

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW...

Oddanych głosów: 607
607

Budowa siłowni zewnętrznej w...

Oddanych głosów: 583
583

Budowa chodnika w Łazach Biegonickich.

Oddanych głosów: 565
565

Rozbudowa parkingu w Moszczenicy Niżnej

Oddanych głosów: 555
555

Zakup sprzętu dla starosadeckich...

Oddanych głosów: 554
554

BUDŻET OBYWATELSKI STAREGO SĄCZA

Drodzy Starosądeczanie! Jeżeli uważacie że w Waszym sąsiedztwie należałoby coś zmienić, poprawić lub stworzyć, opiszcie na tej stronie swój pomysł, a mieszkańcy Starego Sącza głosując na Waszą lub inne propozycje wybiorą te, które ich zdaniem są najlepsze.

Od 2015 roku Stary Sącz ma - jako pierwszy na Sądecczyźnie - własny budżet obywatelski. Chcemy, aby w decydowaniu o rozwoju naszego Miasta i Gminy uczestniczyło jak najwięcej mieszkańców, dlatego do zgłaszania i prezentacji projektów, wyrażania opinii, a przede wszystkim - głosowania, stworzyliśmy niniejszą stronę. Osobom, które nie chcą korzystać z tej formy kontaktu, Urząd Miejski w Starym Sączu umożliwi również głosowanie w formie tradycyjnej.

Osoby nie używające na co dzień komputera będą mogły liczyć na nieodpłatną pomoc ze strony Latarników Polski Cyfrowej - osoby te pokażą, w jaki sposób zgłosić swój pomysł lub zagłosować. Latarnicy działają pod szyldem Polski Cyfrowej Równych Szans (PCRS), programu koordynowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.

Jak można zgłosić projekt?

Służy do tego formularz który można wypełnić bezpośrednio na tej stronie lub też ściągnąć go na własny komputer i po wypełnieniu przesłać na adres budzet.obywatelski@um.stary.sacz.pl. W formularzu należy opisać istotę propozycji, uzasadnić potrzebę i podać jej szacunkowy koszt, lokalizację, a następnie załączyć skan listy z podpisami co najmniej 15 mieszkańców popierających tą propozycjępropozycję (listę można też dostarczyć w wersji oryginalnej do urzędu).

Jakie są ograniczenia?

Nie można zgłaszać propozycji:

  • związanych z remontami i modernizacjami placówek oświatowych i kulturalnych
  • przewyższających kosztowo ilość środków dostępnych dla pojedynczego sołectwa albo osiedla lub też generujących niewspółmierne koszty utrzymania, które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w Gminie planami, politykami i programami wymagającymi współpracy podmiotów zewnętrznych
  • naruszających obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, które zakładają realizację jedynie części zadania.

Jak oszacować koszt mojego pomysłu?

Specjalnie na potrzeby mieszkańców tworzących propozycje do budżetu obywatelskiego, Urząd Miejski w Starym Sączu przygotował zestawienie kosztów przykładowych inwestycji i działań. Jest on dostępny TUTAJ.

Kto może głosować?

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Gminy Stary Sącz, którzy w dniu głosowania mają co najmniej 15 lat.

Więcej informacji na temat zasad zgłaszania i wyboru projektów w ramach budżetu obywatelskiego mogą Państwo znaleźć w REGULAMINIE.

» dowiedz się więcej

Aktualności

Budżet Obywatelski rozstrzygnięty. Sprawdź wyniki.

24 października 2017

Burmistrz Starego Sącza Zarządzeniem Nr 270/2017 z dnia 24 października 2017 r. zatwierdził wyniki głosowania w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Stary Sącz oraz listę rankingową zadań do realizacji ustaloną na podstawie przeprowadzonego głosowania.

» czytaj więcej

IV Budżet Obywatelski w Starym Sączu - głosowanie na finiszu

23 października 2017

Zgodnie z regulaminem głosowanie "papierowe" zakończyło się dzisiaj o godz. 13:00. Do godz. 15:30 karty zostały policzone i wprowadzone do systemu. Teraz wszystko w rękach internautów. Głosowanie on-line potrwa do godz. 21:00.

» czytaj więcej

IV edycja Budżetu Obywatelskiego. Rusza głosowanie. Powalcz o swój projekt.

9 października 2017

W Gminie Stary Sącz już po raz czwarty jest realizowany budżet obywatelski. Na zadania wybrane w głosowaniu mieszkańców do realizacji w 2018 roku, podobnie jak w roku ubiegłym, przeznaczono 400 tys. złotych!

» czytaj więcej

Zakończył się proces naboru projektów do IV edycji Budżetu Obywatelskiego

30 września 2017

W dniu wczorajszym zakończyliśmy proces naboru projektów w IV edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Stary Sącz. Kolejnym etapem jest proces weryfikacji merytorycznej wszystkich projektów.

» czytaj więcej

Budżet Obywatelski Gminy Stary Sącz. Czwarta edycja!

28 sierpnia 2017

W Gminie Stary Sącz już po raz czwarty będzie realizowany budżet obywatelski. Na zadania wybrane w głosowaniu mieszkańców do realizacji w 2018 roku, podobnie jak w roku ubiegłym, przeznaczono 400 tys. złotych!

» czytaj więcej

Ruszają konsultacje Regulaminu przed IV edycją Budżetu Obywatelskiego w Starym Sączu

1 sierpnia 2017

Ruszają konsultacje Regulaminu przed IV edycją Budżetu Obywatelskiego w Starym Sączu. Konsultacje potrwają od 1 sierpnia do 21 sierpnia 2017 r. Uwagi można zgłaszać poprzez e-mail: gmina@stary.sacz.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25 33-340 Stary Sącz.

» czytaj więcej

MAPA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO REALIZACJI

Przydatne informacje

» Jak i gdzie głosować?
» Lista poparcia projektu
» Koszty przykładowych inwestycji i działań
» Czego mogą dotyczyć projekty?
» Najczęściej Zadawane Pytania