Budżet Obywatelski rozstrzygnięty. Sprawdź wyniki. 24 października 2017

Burmistrz Starego Sącza Zarządzeniem Nr 270/2017 z dnia 24 października 2017 r. zatwierdził wyniki głosowania w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Stary Sącz oraz listę rankingową zadań do realizacji ustaloną na podstawie przeprowadzonego głosowania.

WYNIKI GŁOSOWANIA
1. Budowa chodnika w Łazach Biegonickich 565 głosów.
2. Skrudzina- pomagajmy sobie wzajemnie 396 głosów.
3. „Dobre drogi- zdrowe nogi”. Remont nawierzchni drogi w obrębie zabudowań przy ulicy Kwiatowej w Starym Sączu 525 głosy.
4. Budowa siłowni zewnętrznej w Gołkowicach Górnych 583 głosy.
5. Zakup sprzętu dla starosądeckich Rycerzy Księżnej Kingi 554 głosy.
6. Rozbudowa miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców wsi Myślec 122 głosy.
7. Rewitalizacja parku znajdującego się tuż obok Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu - budynek przy ulicy Stefana Batorego 28 głosów.
8. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z piaskownicą i trampoliną zewnętrzną dla dzieci jako miejsc integracji mieszkańców Gabonia  679 głosów.
9. Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Popowicacach 607 głosów.
10. BARCICZANIE RAZEM 2018- kompleksowe doposażenie budynku Biblioteki w Barcicach 640 głosów.
11. Rozbudowa parkingu w Moszczenicy Niżnej 555 głosów.
12. MOSTKI: Razem na sportowo! Budowa boiska do siatkówki 280 głosów.
13. Przywrócenie tradycji górali nadpopradzkich w Przysietnicy 633 głosy.
14. RADOSNA SZKOŁA 134 głosy.
15. „Szczęśliwy Dzieciak”- czyli miejsce zabaw przy ul. Powstańców Chochołowskich 315 głosów.
 

RAZEM 6.616  

 Uprawnionych do głosowania były 19.732 osoby. W głosowaniu wzięło udział 6.679 osób, w tym w głosowaniu elektronicznym: 5.830 osób i w głosowaniu tradycyjnym 849 osób. Z  tego: oddano 786 głosów ważnych, 20 kart było nieważnych ( np.: brak nr PESEL, brak podpisu, brak wybranego zadania) i 43 głosów nieważnych (np. błędny numer PESEL). Łącznie oddano głosów ważnych 6.616 na 15 projektów. Frekwencja wyniosła 33,85 %

LISTA RANKINGOWA – wybrane zadania do realizacji.

1. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z piaskownicą i trampoliną zewnętrzna dla dzieci jako miejsca integracji mieszkańców Gabonia - 679 - projekt infrastrukturalny, 60 tys. złotych.

2. BARCICZANIE RAZEM 2018- kompleksowe doposażenie budynku Biblioteki w Barcicach - 640 - projekt infrastrukturalny mieszany, 60 tys. złotych.

3. Przywrócenie tradycji Górali Nadpopradzkich w Przysietnicy -  633 - projekt miękki, 25 tys. złotych.

4. Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Popowicach-  607 - projekt infrastrukturalny, 60 tys. złotych.

5. Budowa siłowni zewnętrznej w Gołkowicach Górnych - 583 - projekt infrastrukturalny, 60 tys. złotych.

6. Budowa chodnika w Łazach Biegonickich - 565 - projekt infrastrukturalny, 60 tys. złotych.

7. Rozbudowa parkingu w Moszczenicy Niżnej - 555 - projekt infrastrukturalny, 60 tys. złotych.

8. Zakup sprzętu dla starosądeckich Rycerzy Księżnej Kingi - 554 - projekt miękki, 25 tys. złotych. 

 

Wybrane do realizacji zadania poz. 1 – 7. Projekt z poz. 8 umieszczony na liście warunkowo. Realizacja możliwa w zakresie do kwoty 15.000 zł, pod warunkiem zgody projektodawcy. Kwota ta może ulec zmianie pod warunkiem uzyskanych oszczędności podczas realizacji pozostałych projektów.

« powrót do listy aktualności

Najnowsze aktualności

Budżet Obywatelski rozstrzygnięty. Sprawdź wyniki.

Burmistrz Starego Sącza Zarządzeniem Nr 270/2017 z dnia 24 października 2017 r....
» czytaj więcej

IV Budżet Obywatelski w Starym Sączu - głosowanie na finiszu

Zgodnie z regulaminem głosowanie "papierowe" zakończyło się dzisiaj o godz....
» czytaj więcej

IV edycja Budżetu Obywatelskiego. Rusza głosowanie. Powalcz o swój projekt.

W Gminie Stary Sącz już po raz czwarty jest realizowany budżet obywatelski. Na zadania...
» czytaj więcej

Zakończył się proces naboru projektów do IV edycji Budżetu Obywatelskiego

W dniu wczorajszym zakończyliśmy proces naboru projektów w IV edycji Budżetu...
» czytaj więcej

Budżet Obywatelski Gminy Stary Sącz. Czwarta edycja!

W Gminie Stary Sącz już po raz czwarty będzie realizowany budżet obywatelski. Na...
» czytaj więcej