Zakup sprzętu dla starosadeckich Rycerzy Księżnej Kingi

Opis projektu

Stowarzyszenie potrzebuje środków na działania oparte na Statucie tj. propagowanie wzorców patriotycznych, kultury, sztuki i architektury średniowiecza, działalność oświatowo-edukacyjną , reprezentowanie Sądecczyzny, Starego Sącza, oraz jego Patronki Świętej Kingi , organizacji i widowisk historycznych oraz udział w uroczystościach państwowych i kościelnych. Do realizacji zamierzonych działań wymagany jest zakup następujących przedmiotów : dwie zbroje średniowieczne paradne, sprzęt obozowy w postaci czterech stylizowanych na średniowieczne krzeseł, amunicja do ćwiczeń łuczniczych( 40 strzał),materiały potrzebne do uszycia strojów, namiot średniowieczny , punca mincerska do wybijania monet starosądeckich z certyfikatem Mennicy Polskiej i zestaw broni białej (miecze oraz falchiony)

Uzasadnienie projektu

Nasze Stowarzyszenie pielęgnuje historię Sądeckiej Ziemi. Nasza praca w charakterze wolontariatu przynosi szereg korzyści Szkołom, Fundacjom i Stowarzyszeniom Osób Niepełnosprawnych którym ubarwiamy akademie historyczne i przedstawienia. Wspomagamy Ośrodki Misyjno-Rekolekcyjne, uczestniczymy w życiu kulturalnym lokalnej społeczności promując naszą małą Ojczyznę, współpracujemy z Ośrodkami Kultury , Bibliotekami, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Polskim Towarzystwem Historycznym, Komendą Policji, Muzeum Okręgowym. Realizujemy młodzieży szkolnej aktywny wypoczynek . Realizacja Projektu pozwoli nam sprostaniu rosnącym wyzwaniom w sferze reprezentacji, promocji miasta, działalności edukacyjnej i turystyczno-wypoczynkowej.

Przewidywane koszty projektu

Kosztorys: 2x zbroja paradna około 8 tys. zł. amunicja łucznicza-strzały-40 sztuk po około 18 zł -720 zł, krzesła obozowe-4 sztuki po 150 zł –to 600zł. Materiały na stroje ( wełna ,len)na szaty na zbroje, peleryny ,kaptury , suknie-około 40 mb po 30 zł za metr daje 1200 zł, koszt namiotu- pawilonu- ok. 3 500 zł, punca mincerska ( z Mennicy Państwowej)- 4000 zł, komplet mieczy i falchionów do walki wręcz to około 4,500 do 5000 złotych. Dodatkowo koszty szycia to około 1000-1500 zł. Łączny koszt projektu około 24,5, do 25 tys. zł.

Lokalizacja projektu

Galeria projektu

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy.

Dodaj komentarz