BARCICZANIE RAZEM 2018 - kompleksowe doposażenie budynku Biblioteki w Barcicach

Opis projektu

Wspólny projekt mieszkańców Barcic i Barcic Dolnych mający na celu poprawę zagospodarowania terenu wokół budynku Biblioteki w Barcicach oraz doposażenie budynku Biblioteki . Projekt obejmuje utwardzenie terenu obok budynku Biblioteki w Barcicach od strony OSP, poprawę stanu murków i ogrodzenia wokół Biblioteki, a także doposażenie budynku Biblioteki w sprzęt i naczynia kuchenne z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Mieszkańców Barcic, mającego siedzibę w budynku Biblioteki w Barcicach - wyposażenia niezbędnego do organizacji spotkań dla mieszkańców Barcic i Barcic Dolnych.

Uzasadnienie projektu

Budynek Biblioteki w Barcicach, oprócz roli siedziby naszej Biblioteki, spełnia także inne istotne dla mieszkańców funkcje, jest miejscem spotkań, koncertów, zebrań itp. Mieści się tu także siedziba Stowarzyszenia Mieszkańców Barcic. Budynek posiada tylko trzy miejsca postojowe, co w znacznym stopniu ogranicza jego dostępność dla mieszkańców. Od strony wjazdu na teren OSP jest ok 150 m2 do zagospodarowania. Teren ten jest nie utwardzony i niszczony przez parkujące tam pojazdy. Utwardzenie i zagospodarowanie poprawi w znacznym stopniu dostępność obiektu. Teren, na którym stoi nowy budynek Biblioteki jest otoczony starym, zniszczonym murkiem i ogrodzeniem, co prócz walorów estetycznych może stanowić zagrożenie dla mieszkańców. Z kolei doposażenie Biblioteki w naczynia i sprzęt kuchenny z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Mieszkańców Barcic jest niezbędne dla poprawy możliwości i poziomu obsługi spotkań i wszelkich imprez organizowanych dla mieszkańców Sołectw Barcice i Barcice Dolne.

Przewidywane koszty projektu

Całkowity koszt projektu wynosi 60 000 zł. Koszt wykonania 1 m2 utwardzenia terenu wynosi ok 150 zł. Powierzchnia przewidziana do wykonania utwardzenia terenu to ok 150 m2 co daje ok 23.000 zł. Dodatkowo poprawiony zostanie stan ogrodzenia terenu Biblioteki na ten cel przewidziano 17.000 zł. Koszt zakupu wyposażenia kuchennego dla Biblioteki z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Mieszkańców Barcic to 20.000 zł .

Lokalizacja projektu

Galeria projektu

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy.

Dodaj komentarz